Tjänster

Ann3

Personlig utveckling och/eller grupputveckling
Om vi förstår oss själva har vi lättare att förstå andra. Då blir det också enklare att få gruppen att arbeta tillsammans. Med hjälp av DISK-verktyget tittar vi på dina/era beteende- och kommunikationsstilar och hur du/ni kan uppfattas av andra. Allt för att bättre och lättare nå fram till medarbetare och kollegor.

Vill du ha en beteendeanalys, baserad på DISK, av dig och din grupp är du välkommen att höra av dig.

Kursledare
Jag håller kurser för nya chefer, för projektledare, teamledare och gruppledare (som inte har det formella chefsansvaret).

Personlig utveckling – vem är du och vart vill du? Vi tittar på dina styrkor och svagheter och hur du på bästa sätt kan använda dem till din fördel. En förutsättning för att komma vidare är en vilja och en insikt i vad som behövs. Tillsammans stakar vi ut vägen.

Mer om Öka ditt teams prestation

Mer om Ny som chef

Mer om Leda, utan att vara chef (teamledare, gruppledare, arbetsledare, projektledare med flera)

Mer om Medvetet arbetssätt

Projektledare
Många års projektledning inom kommunikationsområdet har givit mig en stor kunskap om människors förmåga att producera tillsammans och hur man leder dessa till goda resultat.

Föreläsning
Föreläsning inom området  barn, ungdomar och med funktionsnedsättningar, typ utvecklingsstörning, adhd eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, asperger med flera).
Jag har mångårig erfarenhet i hur detta kan göras för att vi ska få ett mer inkluderande och tillåtande klimat i föreningar, organisationer och på privata arbetsplatser.

Moderator
Vid större möten/nätverk kan du behöva en moderator som håller ihop och styr upp. Kontakta gärna mig.

Affärsutveckling
Jag har under flera år initierat nya samarbeten med tydligt fokus på vinna-vinna och är bra på att se nya möjligheter.

Träning
I idrottsvärlden tränar vi cirka 95 procent av tiden och tävlar de sista fem procenten. I vårt dagliga arbete är det nästan alltid skarpt läge och vi glömmer bort, eller prioriterar ner, att träna våra kompetenser.

Behöver du regelrätt träning och övning i hur du ska hantera medarbetare som kanske inte alltid gör som ni kommit överens om? Eller kollegan som börjar snacka onödigt mycket skit om andra? Eller har du svårt att ge konstruktiv feedback till medarbetaren som inte presterar som tidigare? Kanske vill du även kunna ge positiv feedback till andra kollegor eller medarbetare som verkligen ansträngt sig lite extra? Men HUR gör du då?

Jag ställer upp och tränar dig enskilt eller med gruppen om så önskas. Vi har både teoretisk genomgång av vad som händer och varför, samt praktiska övningar som gör att du faktiskt känner dig bättre förberedd och rustad nästa gång det blir skarpt läge.

Vill du höra hur jag låter när jag pratar om chefens dubbla roll, kan du lyssna här.

pod

PS. Jag är även motionsledare på Friskis&Svettis och kan alltså träna dig även fysiskt om det behövs.