Öka ditt teams prestation med Orangino Work

Orangino Work är en samtalsmetodik med tillhörande verktyg som ökar en grupps samarbetsförmåga genom ökad tillit och trygghet. Metoden är forskningsbaserad och validerad av docent Tomas Jungerts forskning vid Lunds Universitet.

Orangino Work ger värdefull kunskap för dig som leder en eller flera grupper och som vill att gruppen ska bli mer effektiv genom att jobba smartare. Det handlar om att lära känna varandra och ha tillit i gruppen för att dra nytta av det bästa hos var och en. För dig som ledare handlar det också om att förstå vars och ens inre motivation. Metodiken bygger på en strukturerad dialog i spelformat.

Vår kurs utbildar och certifierar dig som har egna team och du kan direkt använda verktyget Orangino Work och metoden i din egen arbetsgrupp efter genomförd kurs. Vi erbjuder även workshops för att öka förståelsen och lättare komma igång.

ORANGINO_WORK

Hör av dig för mer information.