Kursinnehåll – Ny som chef

Som ny chef är det mycket att hålla reda på. Kanske har du svårt att prioritera, stanna upp och reflektera och kommunicera. På den här kursen får du verktyg som kan underlätta din vardag och få dig att bli tryggare i rollen.

I kursen Ny som chef fokuserar jag på följande
(naturligtvis anpassas innehållet delvis efter deltagare och önskemål):

Chef eller ledare

 • Självinsikt
 • Vem är jag som chef
 • Grupputveckling
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Motivation

Företaget

 • Kultur
 • Värderingar
 • Förebilder

Kommunikation

 • Ökad självkännedom
 • Feedback
 • Coachande förhållningssättet

Hör gärna av dig för mer information eller en kostnadsuppskattning.