Medvetet arbetssätt

Vår kurs ger dig konkreta verktyg för att uppnå ökad kontroll och minskad stress i din arbetsvardag. Kombinationen av insikter kring det egna arbetssättet, ny kunskap kring planering och struktur samt nya kunskaper i Outlook gör att du får praktisk användning av kursinnehållet från första kursdagen.

Genom att kombinera kursdagar, workshops och seminariekurser får du ett effektivt och anpassat kursupplägg utifrån dina förutsättningar. Allt från en tre-dagars kurs för en arbetsgrupp om 6-10 personer till ett kombinerat upplägg för flera hundra medarbetare.

Målet med alla kursupplägg  är att du ska få insikter och kunskaper som gör att du får ökad koll och bättre balans i vardagen. Det uppnås genom att du:

  •     får insikter om ditt arbetssätt idag och dina möjligheter till förändring
  •     får kunskap om vanor och insikt om hur vanor kan påverka din arbetssituation
  •     skapar en egen modell för effektiv planering och prioritering
  •     skapar struktur bland digitala dokument och e-post
  •     använder Outlook för planering och prioritering av arbetsuppgifterna

Denna kurs ges i samarbete med Direxio.