DISK beteendestilsanalys

Pussel DISK är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse, till exempel i grupputveckling, vid rekrytering och ledarutveckling. Du lär känna dig själv, dina styrkor och svagheter och hur andra kan uppfatta dig. På samma sätt ökar din förståelse för hur andra beter sig och deras styrkor och svagheter. Ju mer ni förstår varandras olikheter desto bättre kan ni interagera för att dra nytta av det bästa hos var och en.

 DISK

 

 

 

 

 

 

Hör av dig för mer information.