Välkommen på frukostmöte

Ett konkret sätt att öka ditt teams framgång
Ta del av senaste forskning om dialoger som ökar teams motivation och prestation genom förbättrad samhörighet, kompetens och självbestämmande.

Ulla Osterman, grundare Orangino Work, berättar om forskningsresultat vid Lunds Universitet på metoden. Du får prova på och samtidigt praktiska råd hur om samarbetet hos er blir effektivare. Verktyget Orangino Work tränar teams reflektion, kommunikation och feedback. Genom strukturerad dialog upptäcker deltagarna sina olika perspektiv på ett sätt som ökar öppenheten, stärker relationerna och hjälper teamet utveckla de beteenden som ger framgång.
När: 13 september kl 8.30 – 9.30, med frukost från kl 8
Var: Impact HUB Riddargatan 17D
OSA: frukost@oranginowork.com senast 9 september
Välkommen!

Posted in Okategoriserade.