Stress behöver inte vara negativt

”När du ändrar din tolkning av stress, kan du också förändra hur kroppen reagerar på stress. Normalt sett tolkar vi tecken på stress, exempelvis hjärtklappning och ökad puls, som skadliga. Men det finns personer som tolkar dem på ett annat sätt. Som att de får energi”, säger Kelly McGonigal som forskar och undervisar inom psykologi på Stanforduniversitetet i USA.

Framtidens ledarskap?

En snabbtitt på hur vi behöver se över ledarskapet så det passar för framtiden.

Watch Gary Hamel, celebrated management thinker and author and co-founder of the Management Innovation eXchange (MIX), make the case for reinventing management for the 21st century. In this fast-paced, idea-packed, 15-minute video essay, Hamel paints a vivid picture of what it means to build organizations that are fundamentally fit for the future—and genuinely fit for human beings. It’s time to radically rethink how we mobilize people and organize resources to productive ends. Here’s how we start.