De fyra viktigaste faktorerna för att skapa friskare arbetsplatser

I forskningsprojektet Hälsa och framtid visade forskarna på de fyra viktigaste faktorerna för att skapa friskare arbetsplatser:

  •     Ledarskap, där cheferna visar tillit till personalen.
  •     Delaktighet för de anställda.
  •     Kommunikation. Öppenhet och högt i tak för åsikter.
  •     Synen på hälsa och sjukfrånvaro, till exempel att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

 

Mental tallriksmodell

”Saker som reflektion, ett leende, medkänsla, beröring, mental träning, andningsövningar och meditation inte är något flum och slöseri med tid som ska hållas utanför arbetsdagen, tvärtom – det är välinvesterad tid för en organisation som vill uppnå maximal effektivitet. Den nya kunskapen är dynamit!” säger chefredaktör och forskare Marie Ryd.