De fyra viktigaste faktorerna för att skapa friskare arbetsplatser

I forskningsprojektet Hälsa och framtid visade forskarna på de fyra viktigaste faktorerna för att skapa friskare arbetsplatser:

  •     Ledarskap, där cheferna visar tillit till personalen.
  •     Delaktighet för de anställda.
  •     Kommunikation. Öppenhet och högt i tak för åsikter.
  •     Synen på hälsa och sjukfrånvaro, till exempel att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

 

Posted in Okategoriserade.